מבזקים

המחתרת היהודית

העדויות של עצורי הטרור היהודי נחשפות.
חקירת שבעת הצעירים שביצעו פעולות טרור יהודי בעקבות מעצרי דומא חושפת בפירוט מקפיא את דרכי הפעולה והתכנון של התא.
מלבד ההודאה בחקירה, התכתבויות הוואטסאפ ביניהם מגלות 'מדריך לנחקר בשב"כ', בו מפורטות הוראות ברורות איך להתנהג בחקירה ולהיות מוכנים "למסור את נפשם".
לפני שבועיים הוגש נגדם כתב אישום חמור, המייחס להם 13 אישומים של זריקת רימוני גז ובקבוקי תבערה לעבר בתים מאוישים של פלסטינים, תקיפת פלסטינים והצתת רכבים.