עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי התענית היהודים לזכר חורבן בית המקדש. מאז 1952 היום מצויין כיום הקדיש הכללי לקורבנות השואה שתאריך פטירתם לא נודע. עו"ד אביבה סילברמן, מנכ"לית עמותת 'אביב' למען ניצול זכויותיהם של ניצולי השואה ל'היום הזה': "רבים לא יודעים על הזכויות שלהם".

"