זירת האירוע. צילום: חדר מצב ארצי. באדיבות 'אנשי הדממה'

 

זירת האירוע. צילום: חדר מצב ארצי. באדיבות 'אנשי הדממה'
אורן רפאל

אורן רפאל