קצין הבחירות הוציא הנחיות מחמירות לחיילי צה"ל לקראת הבחירות לכנסת ה-21, ההנחיות מעודכנות לעידן הרשתות החברתיות ואוסרות התייחסות כלשהי בנושאים פוליטיים גם ברחבי הרשת.

במכתב שיצא במיוחד לקראת הבחירות נכתב כי "במרחב הרשתי, לרבות ברשתות החברתיות, אין להתבטא בעל פה או בכתב בכל עניין מפלגתי, ואין להביע תמיכה או הסתייגות מדמויות פוליטיות או מפלגתיות (לרבות באמצעות סימון 'אהבתי' או סימנים אחרים). כמו כן, אסורים שיתוף, הפצה או תגובה במלל ביחס לפרסומים".

ההנחיות חוזרות גם על נהלים שצה"ל מקפיד עליהן מדי מערכת בחירות: "פקודות הצבא אוסרות על כל פעילות הנושאת אופי מפלגתי או מדיני במחנות הצבא או במתקנים צבאיים ואוסרות על חיילים להתבטא בפומבי בכל שאלה מפלגתית, חל איסור על המשרתים בצה"ל לקחת חלק בתעמולת בחירות בכל דרך שהיא".

בהמשך מתייחס קצין הבחירות ל'צילום סלפי' ומזהיר כי "על המשרתים בצה"ל להימנע מצילום משותף עם מועמדים לבחירות. הפרת איסור זה עלולה להוות עבירה פלילית או משמעתית".

אורן רפאל

אורן רפאל