רוצים שילוב? תפסיקו לכפות. צילום: פלאש 90
רוצים שילוב? תפסיקו לכפות. צילום: פלאש 90

 

מתוך כמעט מאה בקשות בבסיסי צה"ל במרכז זכו לאחרונה רק חיילים בודדים לפטור מגילוח זקנם השאר קיבלו "בחירה" בין גילוח הזקן או ישיבה בכלא. במקום לעבוד על שילוב חרדים ודתיים לאומים בצה"ל פתוח ומקבל לא מאפשרים חופש דת. אין כל סיבה שלא לאפשר כברירת מחדל גידול זקנים ולתת פטורים למי שרוצה לגלח..

התורה אוסרת על גילוח הזקן בתער, כפי שכתוב בספר ויקרא יט כז. גילוח הזקן במכונת גילוח אשר מאפשרת לאדם להרגיש את שורשי השיער כאשר הוא מעביר את ידו על פניו, אין בזה איסור מן התורה. אבל לכל הדעות יש מעלה בגידול זקן ארוך, וישנם טעמים לכך בהלכה ובקבלה. בעבר הזקן היה תפארתו של הגבר, והגילוח של הזקנים החל כאשר רעיונות החילוניות והמודרניות הביאו לשינוי הראוי או האופנתי. רוב הציבור החרדי וגם הציבור הדתי לאומי וכיום גם חלק מן החילונים מגדלים זקן מלא או חלקי. הקבלה רואה בזקן צינור של שפע עליון, שאסור לוותר עליו.

בוועדת הכנסת לא הגיעו חברי כנסת רבים למחות על הניסיון להוציא את התורה והדת מצה"ל. מאוד מבייש לדעת כי במדינת ישראל אשר הבסיס לזכות קיומה קשור בעבותות להיותנו יהודים מתביישת בחייליה מגדלי הזקנים. פלורליזם בצה"ל הינו חד צדדי. יש כאן כפל מסרים. מצד אחד ישנה דרישה של חלק מהיושבים בכנסת לוודא כי לא יהיו כל משתמטים מקרב המגזרים הדתיים ומצד שני ישנה רמיסה של חופש הבחירה של אדם דתי לגדל זקן והיכן? במדינת ישראל. אין משמעות לישראל ללא יהדות.

רוצים גיוס דתיים? בבקשה. בלי אפלייה ואכיפה חילונית.

20 News

20 News