משרד החינוך מפרסם היום את רשימת 227 בתי הספר התיכון אשר הצטיינו  בהישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים בשנת הלימודים תשע"ו. בתי הספר נמדדים על היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית: מעורבות חברתית, שילוב ילדי חינוך מיוחד, קליטת עולים חדשים, מניעת נשירה, גיוס לצה"ל, טוהר הבחינות ועוד.

תלמידי תיכון. פלאש 90
תלמידי תיכון. פלאש 90

הקריטריונים לתגמול מכוונים לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמידיהם ביחס לשנה הקודמת ולא לבתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר. הדגש ניתן על שיעור השינוי ולא רק על הציון הסופי.

חיפה פותחת את רשימת הזוכים כאשר עירוני א'  במקום הראשון ואחריו עירוני ה' בעיר הצפונית. בעשיריה הראשונה יש גם שתי אולפנות מרשת צביה. אולפנת מעלה אדומים ואולפנת כוכב יעקב.

כ-22.7% מבתי הספר הזוכים הם מהממלכתי דתי

בבתי ספר הזוכים יקבלו המורים  במשכורתם הקרובה תגמול כספי חד פעמי שנע בין 3,000 – 8,000 ₪ למורה.

Screenshot_1
עשרת בתי הספר המובילים

שר החינוך נפתלי בנט: "עתיד מדינת ישראל תלוי באיכות המחנכים שבה. זהו הרגע שלכם, בו אנחנו עוצרים לרגע לומר תודה. תודה לכל המחנכות והמחנכים שמשקיעים מדי יום ומדי שעה כדי להכשיר, לחנך ולהקנות ערכים לדורות דורות של נערים ונערות".

מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן: "אני מברכת את בתי הספר הזוכים על פעילותם לחינוך לערכים, טיפוח מצוינות ותרומה לחברה ולקהילה. באמצעות התמונה החינוכית והתגמול הדיפרנציאלי, מקדם משרד החינוך שיח חינוכי שמשקף את מגוון העשייה של המנהלים, המורים והתלמידים במוסדות החינוך, ואשר מביא לידי ביטוי את הייחודיות והרב גוניות של מוסדות החינוך השונים. בהלימה לתמונה החינוכית, גם התגמול הדיפרנציאלי מתגמל בתי ספר שמקדמים הישגים ערכיים ולימודיים, אלו הקולטים תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים לשמירה על טוהר הבחינות, מניעת נשירה, מעורבות חברתית וגיוס לצה"ל".

חגי סימן טוב

חגי סימן טוב