ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי), יו"ר השדולה למען ארץ ישראל, שלח היום (ו') מכתב זועם לראש הממשלה בנימין נתניהו.

המכתב נשלח על רקע החלטתו של ראש הממשלה להעביר את הסמכות בנוגע לקיום משחקי כדורגל ביום המנוחה לשר צחי הנגבי, כפי שפורסם בnews1.

סמוטריץ פלאש 90
בצלאל סמוטריץ'. צילום: פלאש 90

בתגובה, חבר הכנסת סמוטריץ' ביקש מנתניהו להעביר את הסמכות מהשר הנגבי לשר הדתות דוד אזולאי (ש"ס). לדברי סמוטריץ', הרכב הוועדה שידון בנושא יחליט להמשיך את קיום משחקי הכדורגל ביום המנוחה ובכך יקפח את ציבור שומרי המצוות. "החלטה זו נועדה לאפשר את כינוס הוועדה בהרכב חסר ובהרכב כזה שתוצאותיו ידועות מראש בכדי להעניק במחטף וללא דיון ראוי היתר כללי לענף הכדור רגל לפעול בשבת תוך חילול שבת המוני ותוך הדרה של שחקנים וצופים שומרי שבת מהענף", כתב סמוטריץ'.

סמוטריץ' הוסיף כי העברת הסמכות צריכה להיעשות בתיאום מלא עם החוק. "לעניין עצם האפשרות להעביר את סמכות ראש הממשלה לעניין זה לשר אחר נסמכת חוות הדעת המשפטית על הוראות סעיף 34 לחוק שעות עבודה ומנוחה המתירות לשר העבודה להעביר את סמכויותיו לשר אחר, למעט חריגים מסוימים ובהם הסמכות למתן היתרי עבודה כללים בשבת. מכך שההוראה אוסרת על שר העבודה להעביר את סמכויותיו בעניין זה מבקשת חוות הדעת להסיק בדרך של 'מכלל לאו אתה שומע הן', כי לא קיימת הגבלה דומה על ראש הממשלה. יצוין כי מחברת חוות הדעת מודעת לקושי שבהעברה על רקע הרגישות שייחס המחוקק לעניין בקובעו כי ראש הממשלה בכבודו ובעצמו יהיה חלק מהרכב הוועדה".

אסון. השר צחי הנגבי. צילום: הדס פרוש, פלאש 90
השר צחי הנגבי. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

בתוך כך, סמוטריץ' דורש שראש הממשלה נתניהו יתן את דעתו בנושא מפאת חשיבותו. "לא ברור מדוע מבקש ראש הממשלה להעביר את סמכותו לשר הנגבי, למרות כובד האחריות הכרוך בדבר, למרות שהמחוקק גילה דעתו שבשל הרגישות הוא מבקש כי ראש הממשלה בעצמו ישב בוועדה? למיטב ידיעתי ראש הממשלה אינו מצוי בניגוד עניינים בכל מה שקשור למשחקי הכדור רגל ואין כל מניעה מצידו לדון ולהכריע בעניין. לא ברור מדוע הוא מבקש -להעביר את הסמכות לכך מידיו לידיו של השר הנגבי".

השר הנגבי ידוע באהבתו לענף, בפרט לקבוצת הכדורגל מכבי תל אביב. לדברי סמוטריץ', העברת הסמכות לשר הנגבי מבטאת ניגוד עניינים. "מדוע הסמכות עוברת דווקא לצחי הנגבי שידוע כאוהד כדורגל מושבע ולא נניח לשר
הפנים או לשר הבריאות? האם יתכן שהעברה לשר הנגבי נועדה לקבוע מראש את תוצאות הדיון בוועדה? במידה וכך הוא האם מדובר בצעד חוקי?".

בנוסף, סמוטריץ' לא מבין מדוע שר הדתות אזולאי לא משתתף בוועדה. "המחוקק קבע ששר הדתות יהיה החבר השלישי בוועדה מלבד ראש הממשלה ושר העבודה. כפי שעולה מדברי הכנסת, הדבר נועד בכדי ששר הדתות יבטא בוועדה את עמדת הרבנות הראשית בנושא. כרגע, ומאחר ומשרד הדתות פורק ואין יותר שר דתות בממשלת ישראל, לא הועברה סמכותו של שר הדתות לשר אחר ועל כן לא ניתן לכנס כרגע את הוועדה אלא בהרכב חסר. מדוע אפוא נשקלת אפשרות להפעלת הוועדה בהרכב חסר ללא שר הדתות? נציין בהקשר זה כי הוועדה עתידה להתכנס לראשונה זה 57 שנה".

השר דוד אזולאי יונתן זינדל פלאש 90

במקביל, סמוטריץ' קורא ליועץ המשפטי אביחי מנדלבליט לפעול בנושא. "מדוע נשקלת אפשרות להפעלת הוועדה בהרכב חסר ללא שר הדתות, בכפוף לעמדת היועץ המשפטי לממשלה שתוגש בהמשך? מדוע משתהה היועמ"ש ואינו מביע עמדתו כבר כעת האם ניתן לכנס את הוועדה בהרכב חסר או לא? (בכדי שהשרים יוכלו לכל הפחות לדעת בעת שהם נדרשים לאשר את ההחלטה הנוכחית האם הכוונה היא לכנס את הוועדה בהרכב חסר
ומבלי שיהיה בה חבר שיציג את עמדת השבת)? מה הטעם לקבל החלטה חלקית ולעשות חצי עבודה?".

בסיום דבריו, סמוטריץ' מאשים את חברי הוועדה במחטף פוליטי וקרא להעביר את סמכות ההחלטה לשר הדתות דוד אזולאי. "סיכומו של דבר, החלטה זו נראית יותר כמחטף שנועד לאפשר את כינוס הוועדה בהרכב חסר שתוצאותיו ידועות מראש ומבלי שיהיה בוועדה ולו נציג דתי אחד וכזה שיוכל להביא את עמדת הרבנות הראשית ולאפשר קיום דיון רציני ואמיתי בטרם ההחלטה האם לתת היתר עבודה לענף
הכדור רגל בשבת או לא. אשר על כן אבקשכם להתנגד להחלטה, לכל הפחות עד שבמקביל אליה תובא החלטה על העברת הסמכות שהוקנתה בחוק לשר הדתות אל השר לשירותי דת, דוד אזולאי".

בשורה האחרונה במכתב סמוטריץ' ציטט את המאמר הידוע: "יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל".

 

 

אלעד שור

אלעד שור