חברי הכנסת של מרצ הניחו אתמול (ג') על שולחן הכנסת את "הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות" לפיה יושוו הבדלי שכר בין עובדים, "כל אדם זכאי לדיור נאות, בר השגה ונגיש, ולהגנה מפני פינוי שרירותי", ואף "כל אדם זכאי לרמת הבריאות הגבוהה ביותר שניתן להשיגה. כל אדם זכאי לביטוח בריאות ממלכתי, שיבטיח טיפול ללא צורך בתשלום ישיר ועל פי שיקולים של צורך רפואי בלבד". עם זאת, לכל אדם תעמוד הזכות לשבות, ובכללם גם לרופאים. כל זאת, נכתב בהצעת החוק, ייעשה "בהתאם ליכולתה הכלכלית של המדינה".

ח"כ זנדברג במליאה. צילום: הלל מאיר, TPS

 

עוד לפי הדרישות המבטיחות בהצעת החוק, "כל אדם זכאי למים ראויים לשתייה ולמזון מזין בכמות מספקת, בהתאם לצרכיו הגופניים". גם על תחום האקדמיה לא פסחו במרצ והציעו: "כל אדם זכאי לחינוך ולהשכלה איכותיים ונגישים לכל, ולחינוך ממלכתי חינם עד גיל 18".

מהאיסור על אפליה בשוק העבודה, יוחרג "קידום שוויון בפועל של קבוצה שקופחה בעבר". בדברי ההסבר לחוק לא פורטו הצעדים המעשיים שברצונם לעגן, אבל נכתב כי המצב הקיים היום הוא "סכנה ממשית להפרת האיזון בין העובדים והמעסיקים ובין השכבות החלשות והחזקות בחברה".

להלן נוסחה המלא של הצעת החוק:

אביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20