קוריאנים שרים את ההמנון. צילום: נועה גורדון, רשות הטבע והגנים
אורן רפאל

אורן רפאל