האם עיוות של שנים בזמני ההמתנה לניתוחים ובדיקות מסובכות בדרך להיפתר? מהפכה של שר הבריאות צפויה לנייד חולים מקופות שונות, שעד כה נאלצו להמתין בבתי החולים לפי אזור גיאוגרפי או שיוך לקופה, לבתי חולים בהם התור קצר יותר.

בסוף התור. מתוך 'כלכלי בלילה' (ה')

נציבות קבילות הציבור יוכלו להורות לקופה לאפשר את המעבר בין בתי החולים. ע"פ ההערכה, הרפורמה תיושם בעוד כחצי שנה.

כיום, ממוצע המתנה לניתוחים חורג מגבול הסבירות, וזאת בניגוד לחוק. בבית החולים איכילוב כבר התחילו לקצר תורים באופן עצמאי, תוך הפסד כספי.

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה