המטבח של כץ. מתוך 'כלכלי בלילה' (ג')

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה