כחלון. צילום: פלאש 90

הבוקר (א'), אישרה הממשלה את הצעת שר האוצר, משה כחלון, לשימוש בדירות המועברות מהאפוטרופוס הכללי לטובת זכאי הדיור הציבורי. זאת, במסגרת מאמצי הממשלה למתן פתרונות לדיור הציבורי.

בהחלטה נכתב כי החשב הכללי במשרד האוצר יגבש המלצות לשימוש בדירות שיועברו לקניין המדינה, בהתאם להוראות חוק האפוטרופוס הכללי. הנכסים האמורים ירשמו על שם המדינה ויועברו לניהולה של חטיבת הנכסים, רכש ולוגיסטיקה בחשב הכללי. ההמלצות תוגשנה לשר האוצר תוך 90 יום.

החשב הכללי יבחן את ההיבטים המקצועיים והמשפטיים של התאמת הדירות לצורכי הדיור הציבורי וזאת בהתחשב, בין היתר, בשווי הדירות בשימוש הנוכחי שלהן ובזכויות הקיימות לגביהן לדיירים נוכחיים ולצדדים שלישיים. כמו כן, תיבדק המחויבות החלה על המדינה, במידה וחלה, כלפי מי שמעוניין בנכס עזוב כהגדרתו בחור האפוטרופוס הכללי, באופן בו הזכויות של המעוניין לא ייפגעו מהעברת הדירה לדיור ציבורי. עוד ייבדק ייעוד הדירות האמורות להשכרה לזכאי הדיור הציבורי, באופן שייתן מענה לממתינים לדיור ציבורי.

שר האוצר משה כחלון: "מדובר בבשורה של ממש עבור משפחות רבות שמחכות יותר מדי שנים לקורת גג במסגרת הדיור הציבורי. המהלכים שהובלנו בשנים האחרונות הביאו הלכה למעשה להגדלת מלאי הדירות, קיצור דרמטי של זמן ההמתנה הנדרש לדירה וצמצום תור הממתינים. הדאגה לזכאי הדיור הציבורי היא חלק בלתי נפרד מהמאבק הצודק לצמצום הפערים החברתיים בישראל"

אלירן טל
כתב בדסק המדיני של ערוץ 20