באפריל 2017 נרצח אלחי טהרלב ליד עופרה. הרב אהד טהרלב: "היינו שמחים יותר אם היה מקבל עונש מוות".

לפני כולם

לפני כולם