שנת הלימודים תשע"ז תיפתח היום ככל הנראה ללא תקלות מיוחדות. 2,230,000 תלמידים ילמדו השנה בבתי הספר ובגנים.

פתיחת שנת הלימודים. מתוך 'כלכלי בלילה' 31.8.16

בחדר מצב של משרד החינוך לא מדווחים על איומי השבתה והבעיות שישנן הן בעיות נקודתיות או מקומיות. .

כ-160,000 תלמידים עולים השנה לכיתה א'. 123,000 תלמידים יחלו את שנתם האחרונה בביה"ס התיכון.

180,000 מורים ילמדו השנה וביניהם גם כ-1,500 סטודנטים להוראה שישתתפו בפיילוט "מורה שני". מדובר באחת מתוך מספר רפורמות שנראה השנה.

ביניהן: הקטנת כיתות ב' ל- 32 עד 34 תלמידים, כאשר בכל שנה יוקטנו מס' התלמידים בכיתה לשכבת גיל נוספת. רפורמות נוספות : רפורמת 5 יח"ל במתמטיקה, שינוי בלימודי האנגלית ורפורמת "הלמידה המשמעותית".

פערי ענק בהשקעה בחינוך בין פריפריה למרכז

מה שמעט מעכיר את שמחת החזרה ללימודים הם פערי הענק בהשקעה בחינוך, בין מרכז הארץ לפריפריה.

ברעננה,  אחת הערים עם אחוז הזכאים לבגרות הגבוה ביותר, התקציב העירוני לתלמיד עומד על 19%. אחוז הזכאים לבגרות הוא 83%.

בחולון ההשקעה היא 15,000 ש"ח בכל ילד, וגם שם אחוז הזכאים לבגרות לא מהנמוכים בארץ, 74%.

בתל אביב ההשקעה היא 1,000 ש"ח פחות מאשר בחולון בכל תלמיד. אחוז הזכאות עומד על 70% , עדיין גבוה מהממוצע הארצי.

מחוץ למרכז, בטבריה, עומדת ההשקעה על 10,000 ש"ח לתלמיד, כמעט מחצית מההשקעה ברעננה. אחוז הזכאים לבגרות עומד על 63%.

בירושלים התקציב העירוני לתלמיד הוא 5,600 ש"ח בלבד. אחוז הזכאים לבגרות בכלל המגזרים בהתאם, 47% בלבד.

ובאופקים, ההשקעה בכל תלמיד היא כ-4,300 ש"ח בלבד, מהנמוכות ביותר בארץ. אחוז הזכאים, גם כאן, נמוך ביותר 45%.

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה