כוח נשי. מתוך 'כלכלי בלילה' (ה')

2017: אף אישה לא מכהנת כמנכ"לית באחת מעשרות חברות ממשלתיות. על פי מדד תל אביב 100, שיעור הנשים בתפקידי יו"ר בחברות ממשלתיות עומד על פחות מ7%, שהן 69 נשים בתפקידי ליבה בחברות ממשלתיות, לעומת 296 גברים.

32% מהנשים במשק מחזיקות בתפקידים ניהוליים, למרות ש-47% מכוח העבודה בשוק כיום הן נשים. 96% מהחברות המובילת מנוהלות ע"י גברים.

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה