בערב ליל הסדר, ביום הכי פקוק בשנה תופסק תנועת הרכבות. ברכבת אומרים שיפעילו שאטלים.

מתוך כלכלי בלילה, ימים א-ה בשעה 23:00
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה