ב-3 בדצמבר הוכרז יום הנגישות הבינלאומי, שיחול השנה בשבת הקרובה. ארגון רבני צהר מתגייס למען בעלי מוגבלויות ומוציא סרטון להגברת המודעות עבור עיוורים וכבדי ראיה.

רבני צהר למען עיוורים וכבדי ראיה

ארגון רבני צהר ממשיך במסורת ומציין בשבת זו את יום הנגישות הבינלאומי בשלל פעילויות. לקראת יום הנגישות הכין הארגון סרט קצר שמטרתו להעלות את המודעות לצרכיהם של אנשים עם לקות ראייה. בין היתר ביקש הארגון בסרטון להציב בבתי הכנסת סידורי תפילה המותאמים לעיוורים.

במהלך השבוע האחרון הפיץ הארגון לכל רבניו (מעל 1000 בכל רחבי הארץ) שיעור שבועי בנושא וביקש מהם ללמד אותו בקהילותיהם.

מהארגון מוסרים: "השנה בחרנו להתמקד בנושא הנגישות למוגבלים בראייה. רבים מבני קהילתנו עוברים את החוויה הקשה של התדרדרות הראיה, ושל המוגבלות שנוצרת בעקבותיה, אנו רואים חשיבות גדולה להעלאת האחריות הציבורית ולדברים שניתן לעשות בקהילה עצמה, וזאת גם אם מדובר באפשרויות כלכליות מצומצמות".

‫מיכל שמעון‬‎

‫מיכל שמעון‬‎

עורכת באתר ערוץ 20.