בחצי השנה האחרונה חלה עליה ברכישת דירות מצד עולים מצרפת ומבלגיה. איזה ערים הם מעדיפים?

מתוך כלכלי בלילה, ימים א-ה בשעה 23:00

 

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה