היועץ המשפטי לממשלה הגיש היום (רביעי) את תשובתו לעתירות לבג"צ בעניין חוק ההסדרה  כזכור, בעניין זה הממשלה כבר הגישה את תשובתה לעתירות באמצעות עו"ד פרטי המייצג אותה, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קבע כי החוק איננו עומד במבחנים חוקתיים.

מנדלבליט חזר על התנגדותו לחוק ואמר כי: "אין מנוס מהכרזה שיפוטית על חוק ההסדרה כחוק בלתי-חוקתי אשר דינו בטלות".

כזכור, לאחר דיון ציבורי סוער אושר בכנסת בשלוש קריאות, החוק המאפשר שלא להרוס את בתיהם של ארבעת אלפים משפחות ביו"ש חרף העובדה שהן נמצאות על קרקע פרטית פלסטינית. בתמורה הוחלט לפצות את הפלסטינים בכסף או בקרקע.

"החוק יגרום לאפליה חמורה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית"

היועץ מנדלבליט התנגד בתקיפות לחוק והפציר בשרי הממשלה שלא להעבירו בטענה כי אינו חוקתי ואינו עומד בקריטריונים של המשפט הבינלאומי. בינתיים הוגשו עתירות לביטול החוק מצד פלסטינים המגובים בארגוני שמאל קיצוני. בשל סירובו של היועמ"ש מנדלבליט לייצג את המדינה, שכרה הממשלה עו"ד פרטי שהציג את עמדתה הנחרצת התומכת בחוק.

עוד קבע היועץ המשפטי לממשלה כי "החוק שנחקק נועד על פניו לתת מענה למצוקתם של מתיישבים לא מעטים אשר התברר כי בתיהם אינם נמצאים בתחומי אדמות מדינה, ולכן – על רקע הדין החל באזור ופסיקת בית המשפט הנכבד בנדון – עומדים כביכול בפני סכנת פינוי והריסה".

"אין חולק כי הרצון לתת מענה ראוי לבעיה זו, במקרים שבהם מדובר במתיישבים תמי לב אשר נקלעו לסיטואציה שלא בטובתם, הוא תכלית ראויה", כתב מנדלבליט. "יחד עם זאת", הבהיר, "החוק אינו מסתפק במתן מענה למצבים אלה, אלה חל גם ביחס למצבים שבהם אין הצדקה לכך, למשל בינוי שבוצע לפני זמן קצר, כאשר המקים מודע במופגן ליעדה הקנייני של הקרקע ופועל ללא היתר כדין. זו אינה תכלית ראויה".

"מדובר בהסדר גורף ופוגעני", נכתב בתשובה שנמסרה היום, "אשר נותן עדיפות מוחלטת לזכויות ולאינטרסים של המתיישב. החוק יגרום לאפליה חמורה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, מדובר בהסדר שאינו צולח את מבחן המידתיות".

 

 

לירן לוי

לירן לוי

כתב לענייני משטרה ומשפט, ערוץ 20
לירן לוי