במטרה להגדיל את סיכויי הזכייה בדירה, תכנית "מחיר למשתכן" משתדרגת ותופעל מעתה בשתי סדרות. את המהלך מובילים שר האוצר משה כחלון ושר השיכון יואב גלנט, לאחר שבימים האחרונים דווח על האפשרות כי ההרשמה לתכנית תיסגר, על מנת להגדיל את סיכויי הזכייה בדירה של מי שכבר נרשם.

שינוי שיטת הזכייה – יתרונות וחסרונות. מתוך "כלכלי בלילה" 23.8.16

כן תגדילו את סיכויי הזכייה

בסדרה א' ייכללו זכאים שכבר יש בידיהם אישורי זכאות וכאלה שיבקשו אישורים עד 13.9.2016, ועד למכסה של כ-60,000 זכאים. בסדרה ב' ייכללו כל הזכאים שיירשמו לתכנית מרגע מועד סגירת סדרה א' וכן זכאים מסדרה א' שעברו לסדרה ב'.

על מנת לזכות בדירה נדרשים הזכאים מסדרה א' להירשם להגרלה אחת לפחות בשנת 2016, אחרת הם יועברו לסדרה ב'. לזכאים מותר לוותר פעמיים על זכייה ולהמשיך להשתתף בהגרלות. ויתור שלישי יעביר אותם לסדרה ב'.

ככל שמשתתפי סדרה א' ירשמו ליותר הגרלות, כך יגדלו סיכוייהם לזכות. אם לא יזכו, הם יקבלו עדיפות משמעותית בתנאי ההגרלה בסדרה ב'.  נציין כי מספר הדירות המשתתפות בהגרלה לא גדל ולמשתתפים עדיין אין יכולת לבחור את מיקום הדירה בה יזכו.

יודגש כי תכנית "מחיר מטרה" ממשיכה כרגיל ללא שום שינוי. כלומר כל הזכאים בתכנית, משתי הסדרות, רשאים להירשם לכל הפרויקטים של התכנית.

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה