שר הביטחון קרא למתנחלים לגייס כסף כדי לממן את המיגון שלהם. שמעון ריקלין: "אמירה חסרת אחריות, ועוד משר ביטחון שהוא מתנחל".

הפטריוטים

הפטריוטים