ביום ראשון תפתח שנת הלימודים האקדמית והפערים בין עשירים לעניים מעמיקים גם שם. מחקר מאשר: סטודנטים ממשפחות עשירות יצליחו יותר מסטודנטים ממשפחות קשות יום. איך מצמצמים את הפערים בין המרכז לפריפריה?

לא פחות חכמים. מתוך 'כלכלי בלילה' הלילה (ה')

כמו כן, בשבוע הבא ועדה בכנסת תדון בהבדלים בין המרכז לצפון, לדרום וליהודה ושומרון. חבר הכנסת מיקי זוהר (הליכוד),יושב ראש הוועדה, בראיון ל'כלכלי בלילה' מבטיח לטפל בבעיה מהשורש ומבקש את עזרת הציבור לשם כך.

בין פריפריה למרכזמתוך 'כלכלי בלילה' הלילה (ה')

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה