שלושה שקלים וחמישים וארבע אגורות. זה כל מה ששווה היום דולר. איך זה ישפיע על האזרח הקטן?

מתוך היום הזה, ימים א-ה בשעה 23:00