מאז מוצאי השבת אנו מוצפים פניות ביחס להתבטאות המחפירה של אושרת קוטלר אבל אנחנו לא מתלוננים ולא קוראים לפטר אותה.

אנחנו מכירים בזכויות הקנייניות של ערוץ 13 ומעודדים חופש ביטוי. ההתבטאות של קוטלר, הגם שמקוממת, בהחלט חוסה תחת חופש הביטוי.

בעולם מתוקן, מגישת תכנית חדשות שמייצגת עמדות מיעוט רדיקליות בחברה הישראלית פשוט לא זוכה לרייטינג. סביר להניח שבעולם של תחרות מזמן קוטלר היתה מפסיקה להגיש תכנית אקטואליה או נדרשת על ידי בעלי הערוץ לשמור על קו ממלכתי.

הבעיה אינה העובדה שערוץ 13 אינו מעוניין לפטר את קוטלר, הבעיה היא שלצופה אין זכות בחירה.

הצופים יכולים לבחור בין ערוץ 13 לבין ערוץ 12, שמתהדר במגישים שברובם, בעלי עמדות דומות לזו של קוטלר.

הערוץ המסחרי היחיד שקורא תיגר על ההגמוניה הרדיקלית, ערוץ 20, אינו נכלל נכון לרגע זה באפיקי מערך עידן פלוס הפתוחים לכלל הציבור אלא רק בחלק קטן. זאת למרות שמאז מיזוג ערוצי עשר ושלוש עשרה ישנו אפיק פנוי.

רוצים תקשורת רלוונטית כלפיכם? רוצים פחות התבטאויות כמו זו של קוטלר?

דירשו ממועצת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו להכניס עכשיו את ערוץ 20 למערך עידן פלוס.

האגודה לזכות הציבור לדעת

האגודה לזכות הציבור לדעת