על רקע הטענות מצד סנגוריו של אפי נוה לפיהן הראיות נגדו הושגו באופן לא חוקי, פרסמה הבוקר (ו') המשטרה הודעה חריגה ובה נטען כי כל הפעולות נעשו כדין.

"מבלי לאשר או להכחיש דבר מן הנטען בפרסומים שונים לגבי דרך הגעת המידע אל רשויות האכיפה, נציין כי החקירה עוסקת אך ורק בבדיקת חשדות לעבירות פליליות עפ"י אותו מידע בקשר למינוי שופטים, ואיננה עוסקת בנושאים אחרים", נכתב. "בגלל רגישות החומר המשטרה והפרקליטות הגבילו עצמן בעיון בו".

עוד נכתב כי "כל פעולות החקירה הרלבנטיות נעשו כדין, תוך איזון בין האינטרסים השונים הנוגעים לעניין. החקירה מתנהלת באישור הגורמים המוסמכים, עם ליווי של פרקליטות מחוז מרכז ופיקוח של פרקליט המדינה, ומחמת הזהירות גם עם בקרה של בית המשפט אשר נתבקש לאשר פעולות חקירה שונות והוא שאישר עיון בחומר רגיש תוך הטלת מגבלות שונות".

במשטרה מבהירים כי ישנו צו איסור פרסום בנוגע לכל פרט מפרטי החקירה ובנוסף קיים גם צו איסור פרסום נוסף בו נאסר גם פרסומו של כל פרט שהושג מתוך הטלפונים הסלולריים של החשוד.