בג"ץ הורה לפנות את בית המכפלה בחברון מ-15 המשפחות שנכנסו אליו בקיץ האחרון, לאחר שהחליט כי אין לקבל את מתווה הפינוי מרצון שהציעו התושבים.

בית המכפלה

 

המתיישבים הודיעו כי יסכימו להתפנות אם המדינה תסכים להרוס מחסן סמוך שהוקם על ידי פלסטינים. כמו כן ביקשו להשאיר 2-3 שומרים במתחם כדי לפקח שלא פולשים אליו.

בעתירתם נכתב כי "מתוך כבוד לבית המשפט הנכבד, תיעתר העותרת להצעתו ותסכים לפעול על פי המתווה. זאת, למרות הוויתור הכואב בעניין פינוי המבנה על כל ההיבטים הפסיכולוגיים הכרוכים בכך, גם אם מדובר בפינוי לתקופה קצרה כפי שמקווה העותרת".

"לא נפל כל פגם בעמדת המדינה לפיה אין לאפשר אכלוס על ידי החברה או מי מטעמה של חלק מהמבנה שפונה בשנת 2012", כתבו השופטים, "זאת עד להכרעה בבקשת החברה לרישום ראשון, או עד לכל קביעה אחרת של הוועדה לרישום ראשון".

טל מאיר

טל מאיר

כתבת ערוץ 20 לענייני התיישבות