האם תכנית "נטו משפחה" תביא רווחה לאזרחים בישראל? ערן יעקב, הממונה על השכר במשרד האוצר, התראיין למשה כ"ץ ב"כלכלי בלילה" ואמר כי התכנית תביא לגידול משמעותי ברווח הנקי של המשפחה בישראל. האם דבריו עומדים במבחן המציאות? צפו בראיון ב"כלכלי בלילה".
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה