בשבוע שעבר יצאו עשרות ראשי רשויות ל"צעדת מחאה" בדרישה לתקצוב דיפרנציאלי של המדינה לטובת הרשויות המקומיות "המוחלשות".

כמי שגדל ועשה את מרבית חייו בעיר פריפריאלית, חיפשתי בין אמירותיהם של ראשי הרשויות והפוליטיקאים שנטלו חלק בצעדה את ממד האחריות האישית כראשי רשויות למצבן הפיננסי העגום של הרשויות שלהם, אך לשווא.

חיפשתי פתרונות אפקטיביים ארוכי טווח או טיפול בבעיות הייסוד של המבנה הלקוי של השלטון המקומי, אך אף אחד מהמסרים הללו לא הועברו בכלי התקשורת. המסר שעבר הוא דרישה להתערבות ממשלתית לחלוקה שונה של הסבסוד הממשלתי לרשויות.

צעדת השוויון. מתוך "כלכלי בלילה"

במהלך השנים האחרונות היו לי ממשקי עבודה רבים עם גורמים מוניציפליים רבים, כגון: ראשי רשויות, חברי מועצות ועובדי הרשויות,  זאת במסגרת דיאלוג מתמשך ארגון "תחבורה בדרך שלנו" המוביל לשיפור התחבורה הציבורית בישראל. הדיסוננס הכבד בין הריכוזיות הממשלתית הגוברת לאינטרסים השונים ולעיתים אף מנוגדים של הרשויות, רק מעלה את הצורך לעסוק במבנה הבעייתי של השלטון המקומי, שאינו מתאים לתהליך העיור שעברה המדינה בעשורים האחרונים.

תל אביב חיזקה את מעמדה כעיר המרכזית של המטרופולין הגדול והחשוב ביותר של ישראל תוך כדי "שאיבה" של ההון האנושי מאזורים המוכרים כ"פריפריה" ובכך הועצמו פערים שמקורם במשאבים דלים בפריפריה. חוסר היכולת להבטיח בטחון תעסוקתי, שכר מתגמל ואפשרויות השכלה גבוהה היו בעוכריהן של רשויות הפריפריה.

בשנים האחרונות נוצרו חמישה "אשכולות רשויות" המאגדים רשויות בגליל ובנגב, הפועלים יחדיו לקדם אינטרסים מקומיים משותפים וכגוף אחד מחזקים את מעמדם האזורי ואת יכולת ההשפעה והמיקוח מול משרדי הממשלה השונים. ח"כ רועי פולקמן מ"כולנו" הציע לעגן את מעמדם של אשכולות הרשויות בחקיקה ממשלתית.

הצעת החוק המדוברת מצביעה על הבנה שיש צורך בשיפור ממשקי העבודה בין הממשלה לשלטון המקומי באמצעות אשכולות הרשויות. אך אליה וקוץ בה. בהצעת החוק יש "עזים", המאלצות התערבות ממשלתית באמצעות נציגי ממשלה בעבודת האשכולות ובכך מאבדת ההצעה מכוחה, היות והתערבות ממשלתית לרוב אינה מבינה את הצרכים של התושבים ויש בה חסם מובנה בעבודת הרשויות.

מתוך עמוד הפייסבוק של "התחלה שווה - למען שיוויון הזדמנויות בחינוך וברווחה"
מתוך עמוד הפייסבוק של "התחלה שווה – למען שיוויון הזדמנויות בחינוך וברווחה"

כיוון נוסף הוא שבירת החלוקה המסורתית מעידן מפא"י לרשויות מקומיות ואזוריות, כאשר הראשונות כוללות בעיקר את שטחן האורבני, בעוד האחרות זוכות לליטרת בשר טריטוריאלית עצומה שאינה משקפת כלל את מספר תושביהן. כך למעשה הונצח פער מפלה, הממריץ כיום את ראשי הרשויות המקומיות להילחם בכל מספר שנים על הגדלת שטחן המוניציפלי בתסריט צפוי מראש.

דבר זה מאלץ את שר הפנים להקים ועדות ולעגן מינויים ממשלתיים נוספים בתקנון, רק כדי להגיע למסקנה הקבועה שיש להגדיל את שטח הרשות המקומית על חשבון זו האזורית.

בישראל כ-256 רשויות מקומיות ואזוריות. צמצום הרשויות חשוב מאוד לחיזוק השלטון המקומי, ובמקביל, יאלץ את הממשלה להאציל סמכויות על אשכולות הרשויות בתחומים שונים: הסביבה, התיירות המקומית, התנועה, התמרור והפעלת התחבורה.

גם הרגולציה הממשלתית תצטרך לשנות פניה ולהתמקד במדדי שירות, כפי שמבצע משרד התיירות בתחום דירוג המלונות בישראל.הפתרון, אם כך, יתחיל למעשה בשינוי מבנה השלטון המקומי:

1. איחוד בין רשויות עם רצף אורבני במטרופולינים.
2. הקמת אשכולות רשויות בכל הארץ.
3. איחוד בין רשויות מקומיות "חלשות" לרשויות אזוריות סמוכות.

ראשי המועצות האזוריות חוששים מאיחוד כזה, שישפיע על מספר התושבים במועצה, אך יותר מכך יגרום להם לוותר על תפקידם לטובת ראש מועצה משותף שיטה את משאבי הרשות לטובת הרשות העירונית על חשבון המרחב הכפרי. על ראשי הרשויות לקדם חקיקה שתסדיר את מעמדו של השלטון המקומי ואת פעולת אשכולות הרשויות. עד כה קשה למצוא שותפים לכך בעיקר במפלגות הפריימריז, הבנויות על מערכת של לחצים פוליטיים הדדיים.

20 News

20 News