מהי ועדה רפואית ומה נקבע במסגרת הוועדה?

כל אדם המגיש בקשה לקצבה מביטוח לאומי יכול להיות מוזמן לבדיקת ועדה רפואית (בד"כ לאחר הבדיקה הראשונית של המסמכים שהוגשו לאחד מסניפי ביטוח לאומי). הוועדה מורכבת מרופא מומחה אחד או יותר וכן, פקיד או מזכיר הוועדה שמטרתו היא כתיבת פרוטוקול הוועדה וכמו כן, שמירה על זכויות מבקש הבקשה. מטרתה של הועדה הינה לקבוע את דרגת הנכות של האדם או לאסוף מידע ספציפי הרלוונטי לבקשת הקצבה של אותו אדם.

מה להכין בטרם בדיקת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי?

ההזמנה לוועדה רפואית תגיע בדואר, תוך ציון מפורט של התאריך והשעה אליהם האדם מוזמן. במידה והאדם לא יכול להגיע במועד שנקבע, עליו להודיע על כך טלפונית ובכתב (הוראות מדויקות על אופן ההודעה ניתן לראות על גבי ההזמנה).

באשר למסמכים שאיתם מומלץ להגיע לוועדה – מלבד המסמכים שפורטו בהוראות הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, מומלץ להגיע עם חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה בתחום המחלה\הליקוי של האדם, שכן הרופא שיושב בוועדה איננו תמיד מומחה בתחום הספציפי. כמו כן, רצוי להקפיד על כך שהממצאים יהיו תמציתיים וענייניים.

המלצה נוספת הנוגעת להכנות לוועדה היא להכין בע"פ או בכתב את הטענות המרכזיות של האדם בנוגע למחלה\ליקוי שבגינם פנה לוועדה. האדם רשאי להציג את הטענות הללו גם בכתב, במידה והוא מתקשה להציגן בע"פ. כמו כן, יש לציין שהאדם רשאי לבקש כי מלווה מטעמו יהיה נוכח בזמן הבדיקה הפיזית.

איך מתנהלת הוועדה?

שלב הבדיקה הראשון הינו עיון במסמכים הרפואיים שהביא עמו האדם, בטרם הבקשה להיכנס לחדר. לאחר מכן, האדם יתבקש להיכנס עם הצגת ת"ז ותמונה (שימו לב כי הרופא והמזכיר יוצגו, כולל תחום ההתמחות של הרופא בראש הוועדה. כמו כן, במידה והאדם מכיר את הרופא אישית או דרך מסגרת טיפולית וכד', יש צורך לציין זאת והאדם יוזמן לוועדה רפואית אחרת).

בשלב השני, האדם יתבקש להציג את בעיותיו הרפואיות, המחלה או הליקוי. בהתאם לפירוט, ייתכן והרופא יחליט על בדיקה גופנית. בהמשך, ייתכן והוועדה תחליט על צורך בבדיקה נוספת, או צורך בצירוף מסמכים נוספים כדי לקבוע את אחוז הנכות.

על האדם לחתום על טופס פרוטוקול הנוגע לתלונותיו. על כן, יש לקרוא בתשומת לב את טופס הפרוטוקול ובמידת הצורך, לבקש מהוועדה להוסיף מידע חסר.

החלטת הוועדה

ככלל, על הרופא לקבוע את אחוז הנכות ע"פ ספר הליקויים של המוסד לביטוח לאומי (אחוז נכות בהתאם לליקוי הספציפי). ההחלטה על תשובת ועדה רפואית תתקבל בדואר בצירוף עותק מפרוטוקול הוועדה. לרוב, התשובה מתקבלת שבועות אחדים מיום הבדיקה. במקרים מסוימים האדם יוכל להגיש ערעור על החלטת הוועדה, באמצעות שליחת טפסים באחד מסניפי ביטוח לאומי. בכל אופן, חשוב לדעת כי יש לשמור את טופס התשובה וקביעת אחוז הנכות לשם קבלת זכויות נוספות מטעם מוסדות המדינה.

לסיכום, נציין כי מומלץ להיוועץ עם חברה המתמחה בתחום מימוש זכויות רפואיות, בטרם ההגעה לוועדה, בעיקר לשם אסיפת המסמכים הנכונים והמדויקים שלא ישאירו מקום לספק אצל רופא\רופאי הוועדה הרפואית.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20