שר האוצר משה כחלון, ראש עיריית הרצליה משה פדלון ומנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון סיירו הבוקר (א') באתר מחיר למשתכן בגליל ים בהרצליה והודיעו שבניית הפרוייקט נמשכת באופן מלא, בניגוד לפרסומים מהשבוע שעבר.

השלושה סיירו במקום על מנת לעקוב אחר קצב התקדמות בניית השכונה, שאמורה להתאכלס כבר בשנת 2021. בסיור הובהר שבניית הפרויקט ממשיכה באופן מלא, בניגוד לפרסומים מהשבוע שעבר, ואף נבחנו מספר דרכים לזרז את הליך הבנייה שכבר נמצא בעיצומו.

רשות מקרקע ישראל ועיריית הרצליה יישבו את המחלוקות הקיימות במסגרת ביצוע הסכם הגג בין המדינה לעירייה. רמ"י יעמדו בכל התחייבויות הסכם הגג ועיריית הרצליה תמשיך להנפיק היתרים.
הובהר במהלך הסיור שבכל מקרה, לא יהיה עיכוב כלשהו בבניית פרויקט מחיר למשתכן בעיר.

שר האוצר משה כחלון התייחס לבנייה בהרצליה ואמר כי "תוכניות הבניה של מחיר למשתכן בהרצליה חזרו לדרך המלך ואני מברך על כך. טבעי שיהיו מעת לעת מחלוקות בין המדינה לעירייה, אך אסור שהזוגות הצעירים שזכו במחיר למשתכן ישלמו את המחיר. הגעתי הבוקר כדי לראות את קצב התקדמות הפרויקט, ולוודא שאינו מתעכב אפילו בדקה. אני מודה לראש העיר ומנהל רמ"י שפתרו את הנושא ומצפה להגיע לכאן בפעם הבאה לקביעת מזוזה וחנוכת השכונה."

ראש העיר משה פדלון: "אני שמח ששר האוצר התערב במחלוקת ושהיא נפתרה. אנחנו ממשיכים לבנות למען הזוגות הצעירים ונתן את כל האישורים הדרושים לקידום פרויקט מחיר למשתכן".

מנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון: "תוכנית מחיר למשתכן בהרצליה ובכל הארץ היא עובדה קיימת, נמשיך להגדיל את היצע היחידות דיור ונעקוב אחרי ביצוע הקמת השכונות".