יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. צילום: פלאש 90

תובענה ייצוגית בסך 4.725 מליארד שקלים הוגשה נגד ההסתדרות בבית המשפט המחוזי בירושלים, בגין גביית יתר שיטתית ומתמשכת של דמי חבר מעובדים, ובגין גבייה בחוסר סמכות של דמי טיפול ממי שאינם חברי הסתדרות. התובעים, שהיו עובדים במקומות עבודה שהיו מאוגדים בהסתדרות, נאלצו לשלם דמי חבר להסתדרות ודמי טיפול גבוהים למרות שההסתדרות איננה רשאית לגבות סכומים אלו מתוקף היותה אגודה עותמנית. התביעה הוגשה על ידי עורכי הדין אריאל ארליך ומאיר בוחניק, ממחלקת הליטיגציה בפורום קהלת.

ההסתדרות איננה מחויבת לשקיפות ולפרסום דוחותיה לציבור, כיוון שהיא מוגדרת כאגודה עותמנית. במקביל, איננה מקיימת את החובות המוטלות עליה מצורת התאגדות זו: הגבלה על מיסי החבר שניתן לגבות מחבריה. סכום המיסים המקסימלי שאגודה עותמנית יכולה לגבות מחבריה לפי סעיף 8 לחוק, מוגבל ל-24 לירות, אשר בשערוך מקסימלי להיום מדובר על סך שלא יעלה על 961 ₪ בשנה. כל גבייה מעבר לכך מנוגדת לחוק. בנוסף, לפי אותו סעיף, כל גבייה נוספת, מעבר למיסי החבר, אסורה.

עילה נוספת שעולה מכתב התובענה היא עוולת הרשלנות, כיון שההסתדרות נהגה ברשלנות כאשר הציגה בפני החברים המשלמים מצג כוזב, לפיו היא רשאית לגבות מהם סכומי כסף גבוהים. בנוסף, ההסתדרות מואשמת בהפרת חובה חקוקה לחוק הגנת השכר שכן נהגה לנכות משכר העבודה של חברי הקבוצה סכומים שלא הייתה רשאית לנכות. עוולה נוספת שביצעה היא עשיית עושר ולא במשפט, בכך שקיבלה לידיה סכומי כסף נכבדים השייכים לתובעים, שלא על פי זכות בדין. עוולות נוספות שהוצגו הן תרמית על פי סעיף 56 לפקודה, בכך שהציגה לחברים מצג כוזב לפי היא רשאית לכבות מהם סכומים גבוהים. הטעיה על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, כיון שהטעתה את התובעים לגבי זכאותה לגבות סכומים גבוהים מן המותר בדין. תנאי מקפח בחוזה אחיד, הסגת גבול במטלטלין, עיכוב שלא כדין, וגזל.

עו"ד מאיר בוחניק, ממחלקת הליטיגציה בפורום קהלת אומר כי "במשך שנים גבתה ההסתדרות מחבריה וממי שמשלמים לה דמי טיפול מאות ואלפי שקלים, כל זאת בניגוד לסמכויותיה כאגודה עות'מאנית.  במשך שנים מתעקשת ההסתדרות לשמר את מעמדה כאגודה עות'מאנית על מנת להיפטר מחובות השקיפות והדיווח המוטלות על תאגידים אחרים. אך בנוגע לתשלום דמי חבר ודמי הטיפול התעלמה ההסתדרות מן ההגבלות המוטלות עליה כאגודה עות'מנית. ההסתדרות מנסה לשוות לעצמה דמות של מי שמגנה על העובדים החלשים, אך בפועל היא מנצלת את תמימותם וחוסר האונים שלהם ופוגעת במטה לחמם מידי חודש בחודשו בלי בושה".

דובר ההסתדרות, יניב לוי, מסר בתגובה: "מדובר בתביעה קיקיונית מטעם ארגון הידוע כשונא ההסתדרות, שכל מטרתו לפגוע בעבודה המאורגנת בישראל".