ערב פתיחת שנת הלימודים 45% מהציבור מעריכים באופן חיובי את תפקוד מערכת החינוך כך עולה מסקר שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ההורים מרוצים מגני הילדים. פלאש 90
ההורים מרוצים מגני הילדים. פלאש 90

בתשובה לשאלה מה דעתך על תפקוד מערכת החינוך בישראל?  7% ענו כי הם מעריכים את התפקוד של המערכת כ'טוב מאוד', 38% – כ'טוב'. 48% מעריכים את תפקודה באופן שלילי: 36% – כ'לא כל כך טוב' ו-12% – כ'בכלל לא טוב' (7% לא ידוע). בחלוקה לפי דת, נראה כי ליהודים הערכה נמוכה יחסית למערכת החינוך – 41% מעריכים אותה באופן חיובי לעומת הדרוזים – 74%, והמוסלמים – 67%. בקרב הנוצרים, בדומה לסך כל האוכלוסייה, 45% מעריכים באופן חיובי את מערכת החינוך.

 

עוד עולה מהסקר כי מרבית מהציבור חושב שהמקום הראשון במדינה שזקוק לשיפור הוא מערכת החינוך.
"אילו היית בין מקבלי ההחלטות במדינה, לדעתך, מהו המוסד או השירות הציבורי בו היית מתחיל בשיפורים?" במענה לשאלה זו, למעלה משליש (36%) מהציבור סבורים כי מערכת החינוך היא הראשונה שראויה לשיפור. זהו השיעור הגבוה ביותר מבין שירותי הממשל שנבחנו בסקר.

Screenshot_8
מערכת החינוך בעדיפות ראשונה. באדיבות הלמ"ס

 

88% מההורים מרוצים מהגנים

 

מבין 516.3 אלף הורים לילדים בגן טרום חובה כמחצית (48%) 'מרוצים מאוד' ו-40% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 12% אינם מרוצים.

בבחינה של פרמטרים שונים הקשורים בגן הילדים, נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

49% 'מרוצים מאוד' ו-36% 'מרוצים' ממיקומו של גן הילדים – קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה.

שיעור ה'מרוצים מאוד' משעות הפעילות של הגן יורד ל-35%, 40% 'מרוצים', ורבע מההורים (25%) -126.4 אלף הורים – אינם מרוצים משעות הפעילות.

מרבית ההורים מרוצים גם מהתנאים הפיזיים של הגן (מרחב, ניקיון, חימום/קירור, ציוד, תחזוקה) – 35% 'מרוצים מאוד' ו-43% 'מרוצים'. 21% שהם 107.2 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים.

52% מההורים 'מרוצים מאוד' מהיחס של הגננת והסייעת, 38% 'מרוצים' ו-8% אינם מרוצים.

בנט עומד בראש מערכת טעונה לשיפור. פלאש 90
בנט עומד בראש מערכת טעונה לשיפור. פלאש 90

41% 'מרוצים מאוד' ו-44% 'מרוצים' ממגוון הפעילויות בגן (משחקים, חוגים, פעילות לימודית). 12% אינם מרוצים.

מרבית ההורים, 91%, מדווחים כי הגן עונה על צורכי הילד – 55% במידה רבה ו-36% במידה מסוימת.

 

עמדות הורים לילדי גן חובה

מבין 289.6 אלף הורים לילדים בגן חובה4, 44% 'מרוצים מאוד' ו-41% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 13% אינם מרוצים.

גם בדרג חינוך זה, בבחינה של פרמטרים שונים נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

46% 'מרוצים מאוד' ו-37% 'מרוצים' ממיקומו של גן הילדים – קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה. 17%, שהם 49 אלף הורים לילדים, אינם מרוצים.

31% 'מרוצים מאוד' משעות הפעילות6 של הגן, 49% 'מרוצים', 19% – 55.1 אלף הורים – אינם מרוצים משעות הפעילות.

28% מדווחים כי אין בגן יום לימודים ארוך.

מרבית ההורים מרוצים מהתנאים הפיזיים של הגן (מרחב, ניקיון, חימום/קירור, ציוד, תחזוקה) – 33% 'מרוצים מאוד' ו-43% 'מרוצים'. 22%, שהם 64.6 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים.

52% מההורים 'מרוצים מאוד' מהיחס של הגננת והסייעת, 40% 'מרוצים'.

38% 'מרוצים מאוד' ו-48% 'מרוצים' ממגוון הפעילויות בגן (משחקים, חוגים, פעילות לימודית).

מרבית ההורים, 89%, מדווחים כי הגן עונה על צורכי הילד – 50% במידה רבה ו-39% במידה מסוימת.

 

81% מרוצים מבתי הספר היסודיים

מבין 1.1 מיליון הורים לילדים בבית ספר יסודי, 33% 'מרוצים מאוד' ו-48% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19%, שהם 207.9 אלף הורים, אינם מרוצים.

גם בדרג חינוך זה, בבחינה של פרמטרים שונים נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית.

39% 'מרוצים מאוד' ו-42% 'מרוצים' ממיקומו של בית הספר – קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה. 17% אינם מרוצים.

25% 'מרוצים מאוד' משעות הפעילות של בית הספר, 58% 'מרוצים'. 16% שהם 175 אלף הורים – אינם מרוצים משעות הפעילות.

שני שלישים (66%) – 711.8 אלף הורים, מדווחים כי אין בבית הספר יום לימודים ארוך.

מרבית ההורים מרוצים גם מהתנאים הפיזיים בבית הספר  22% 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים'. כשליש (31%), 335.4 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים של בית הספר.

33% מההורים 'מרוצים מאוד' מהיחס של המורים בבית הספר, 50% 'מרוצים'. 17% שהם 182.1 אלף הורים, אינם מרוצים מיחס המורים.

מרבית ההורים מרוצים גם מרמת ההוראה בבית הספר שבו לומד ילדם – 27% 'מרוצים מאוד' ו-49% 'מרוצים'. 23% שהם 249.6 אלף הורים, אינם מרוצים מרמת ההוראה.

הורים לתלמידי בית ספר יסודי מדווחים על פי רוב כי בית הספר עונה על צורכי ילדם, 38% 'במידה רבה' ו-46% במידה מסוימת. 16% שהם 166.8 אלף הורים, מסרו כי בית הספר אינו עונה על צורכי הילד.

Screenshot_9
שביעות רצון ההורים מהתנאים בבתי הספר העל יסודיים. באדיבות הלמ"ס

כמו כן, כרבע מההורים – 24% שהם 255 אלף הורים, מדווחים כי ילדיהם קיבלו שיעורי עזר פרטיים.

 

עמדות הורים לתלמידי חטיבת ביניים ובית ספר תיכון (דרג חינוך על-יסודי)

מבין 928.7 אלף הורים לילדים בדרג החינוך העל-יסודי8, 30% 'מרוצים מאוד' ו-51% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19% אינם מרוצים. שביעות הרצון מבית הספר משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה[10] – 85% מהיהודים ו-69% מהערבים מרוצים, ובהתאם למצב הכלכלי – 84% מבעלי הכנסה של מעל 2,000 ש"ח ברוטו לנפש במשק בית ו-76% מבעלי הכנסה לנפש עד 2,000 ש"ח מרוצים מבית הספר של ילדם.

בבחינה של פרמטרים שונים נמצאו שיעורי שביעות רצון גבוהים יחסית:

28% מההורים 'מרוצים מאוד' ו-46% 'מרוצים' ממיקומו של בית הספר – קרבה למקום המגורים, גישה נוחה, סביבה בטוחה. 26% שהם 241 אלף הורים, אינם מרוצים ממיקום בית הספר.

26% 'מרוצים מאוד' משעות הפעילות של בית הספר, ו-62% 'מרוצים'. 12% שהם 107.9 אלף הורים – אינם מרוצים משעות הפעילות.

תלמידי תיכון. פלאש 90
תלמידי תיכון. פלאש 90

מרבית ההורים מרוצים גם מהתנאים הפיזיים בבית הספר (מרחב, ניקיון, חימום/קירור הכיתה, חצר, ציוד, תחזוקה, עזרי לימוד) – 20% 'מרוצים מאוד' ו-53% 'מרוצים'. רבע מההורים (25%), 230.8 אלף הורים, אינם מרוצים מהתנאים הפיזיים של בית הספר.

30% מההורים 'מרוצים מאוד' מהיחס של המורים בבית הספר, 51% 'מרוצים'. 17% שהם 159.3 אלף הורים, אינם מרוצים מיחס המורים בבית הספר של ילדם.

מרבית ההורים מרוצים גם מרמת ההוראה בבית הספר שבו לומד ילדם – 27% 'מרוצים מאוד' ו-49% 'מרוצים'. אולם 23% שהם 214 אלף הורים, אינם מרוצים מרמת ההוראה בבית הספר.

חגי סימן טוב

חגי סימן טוב