במוצאי שבת בתי ישראל ידליקו נר ראשון של חנוכה. לכבוד המאורע, מערכת אתר ערוץ 20 מביאה לכם את מנהגי החג שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול.

חג החנוכה לא מוזכר במפורשת בתנ"ך, אלא בדברי חז"ל. במסכת שבת דף כ"א נאמר: "בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון (ב-8 ימי חנוכה אלה אסור להספיד ואסור לצום). שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".

A giant illuminated Menorah or Hanukkah lamp in the port of Tel Aviv on December 09, 2015. Photo by Lior Mizrahi/Flash90 *** Local Caption *** úì àáéá çðåëéä ðîì îðåøä çðåëä
חנוכיה בנמל תל אביב. צילום: פלאש 90

מנהגים והלכות

לפי ההלכה, אסור להספיד את הנפטר ולצום בימי החנוכה.

מצווה מן הבוחר להניח את החנוכיה בחלון הבולט ביותר בבית על מנת שכמה שיותר אנשים יראו את החנוכיה ויכירו בנס. בשעת הדחק, ניתן להדליק על השולחן ודיי בכך.

בלילה הראשון מדליקים את הנר הימני ביותר בחנוכיה, בימים שלאחר מכן מוסיפים בהדרגה מימין לשמאל. לפי רוב העדות בישראל – הדלקת הנרות מתבצעת משמאל לימין. לפי הגאון מוילנה – יש להתחיל להדליק תמיד בנר הסמוך לפתח ולאחר מכן לפנות ולהדליק את הנרות הסמוכים לו. הווה אומר, אם מדליק בצד שמאל של הפתח, יתחיל מהנר הימני ויפנה לשמאלו, ואם מדליק בימין הפתח או בחלון, ידליק תחילה את הנר השמאלי ופונה לימין.

החנוכיה מונחת בצד שמאל של פתח הבית, מנגד למזוזה שמימין – על מנת להקיף את האדם במצוות מכל צדדיו.

Orthodox Jews from the Chassidic Biala dynasty light the candles on the eigth night of the Jewish holiday of Hanukkah, in Bet Shemesh, outside of Jerusalem. December 13, 2015. Photo by Yaakov Lederman/FLASH90 *** Local Caption *** ?????? ????? ????? ?? ????? ?????? ??? ???
מצווה להניח את החנוכיה בפתח השמאלי, בצד הנגדי למזוזה.

לפי הרמב"ם, ההדלקה צריכה להתבצע מיד עם רדת החשכה וצאת הכוכבים. במידה ולא הדליק עם צאת הכוכבים – יכול להדליק במשך כל הלילה עד שעת הזריחה.

"הנרות הללו קודש הם" – אסור ליהנות מאורות נר החנוכה, לפיכך, מדליקים שמש בנוסף לנרות החנוכה, שאם מישהו יהנה מהאור – יהיה זה מהאור של השמש, לא מנרות החנוכה. לכן, אסור להשתמש בנרות הללו תשמיש חולין כגון הדלקת סיגריה, בישול וכדומה. מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר, אך אסור להדליק נר של חולין מנר חנוכה ואחרי כן להדליק נר חנוכה מהנר הרגיל.

 

כשמדליקים נרות חנוכה בערב שבת (יום שישי), מדליקים את נרות החנוכה לפני השקיעה ולפני הדלקת נר שבת. במידה ולא הדליק לפני השקיעה, אין להדליק לאחר מכן.

חג שמח.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20