יו"ר ועדת הכספים משה גפני בדיון. צילום: פלאש90

 

כל הסעיפים שאושרו שופרו לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני וחברי הוועדה לטובת הציבור הרחב, השכבות החלשות וניצולי השואה. בין היתר אושרו: הגדלת נקודות זכות להורים לילדים באופן קבוע, הגדלת מענק לעובדים בשכר נמוך והעברת עשרות מיליונים מרשות שדות התעופה לרשויות הסובבות את נתב"ג. שניים מהסעיפים שאושרו כפופים להצבעה חוזרת. לצד אלה, בלחץ יו"ר הוועדה אישר האוצר קצבת שאירים לבני או בנות זוג לניצולי שואה שנפטרו בהיקף תקציבי של 90 מיליון ש"ח.

להלן עיקרי הסעיפים שאושרו במסגרת החוק:

  • המדינה תעביר סכומים ניכרים מתשלומי רשות שדות התעופה לרשויות סובבות נתב"ג: לאור הרווחים הגדולים מפעילות מסחרית שהצטברו ברש"ת, היא תעביר למדינה תשלומים משמעותיים מידי שנה (2.4 מיליארד ש"ח בשנים 2018-2019), מתוך כך בשנתיים הקרובות יחולקו 150 מיליון ש"ח בין הרשויות המקומיות בישראל. לאחר שנתיים אלה יועברו בכל שנה לפחות 100 מיליון ש"ח לרשויות אלה מתוך העברות רש"ת למדינה. מתוך סכום ההקצבה לרשויות יועברו לפחות 35% לרשויות – אור יהודה, לוד, חבל מודיעין, יהוד נווה מונסון ושוהם. היתרה תחולק בין יתר הרשויות באזור נתב"ג והקרן לצמצום פערים לפי שיקול דעת שר הפנים.
  • נקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר: בניגוד לכוונת הממשלה להאריך בשבע שנים הוראת שעה הקובעת כי רף הזיכוי במס למסיימי תארים אקדמאים שמשתלבים בשוק העבודה יחול לפרק זמן של שנה בלבד – תחת שלוש שנים למסיימי תואר ראשון ושנתיים למסיימי תואר שני בהסדר החוק המקורי, הסכימו חברי הוועדה להאריך את הוראת השעה לתקופה של ארבע שנים בלבד, כאשר במקביל לא יקצץ האוצר את ההקצבות שהובטחו למערכת ההשכלה הגבוה ולסטודנטים כנגד הארכת הוראת השעה, גם בגין שלוש השנים שלאחר מכן.
נקודות זיכוי במס לסטודנטים שסיימו תואר. צילום: פלאש90

 

  • הגדלת נקודות זיכוי להורים בפקודת מס הכנסה באופן קבוע: הוועדה אישרה כי המתווה המעניק הטבות מס בגין ילדים בגילאי 0 עד 5 שנכלל בגדר 'הוראת שעה' יהפוך קבוע. המתווה מוכר לציבור מתוכנית 'נטו משפחה' והוא כולל 'הגדלת נקודות זיכוי להורים' בפקודת המס, במטרה להמשיך ולסייע למשפחות עובדות. החוק שנחקק במאי 2017 מוסיף על נקודות הזיכוי הקיימות להורים לילדים בין חצי נקודה ל-2 וחצי נקודות, לפי זהות ההורה וגיל הילד. סך אובדן הכנסות המדינה בעקבות הגדלת נקודות הזיכוי להורים מסתכם בכ-1.7 מיליארד ש"ח בשנה.

לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני נקבע כי נשים היוצאות לחופשת לידה יוכלו להמשיך ולדחות את כניסת ההטבה לתוקף לשנה שלאחר שנת הלידה לשם מקסומה, זאת חרף בקשת האוצר לבטל סעיף זה.

בנוסף לדרישת הוועדה ולמרות התנגדות מצד האוצר, נקבע כי מנכ"ל משרד האוצר ומנהל רשות המיסים יבחנו תוך התייעצות עם גורמי אקדמיה ויתנו את דעתם על הפיכת הטבות אלה למשותפות לבני הזוג. הוועדה רואה בצעד זה צעד נכון שיביא לשיפור מצבם של בני זוג עובדים ממעמד הביניים שאחד מהם מגיע לרף המס והשני לא.

עשרות מיליוני שקלים לערים סביב נתב"ג. צילום פלאש90

 

  • הגדלת מענק העבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים בשכר נמוך: הצעד נועד להגדיל עוד יותר את המאמץ לצמצום פערים חברתיים ולהוצאת אנשים עובדים ממעגל העוני, כהמשך מגמה שהחלה במרץ 2017 במסגרת תכנית 'נטו-משפחה', שנועדה בין השאר להוות תמריץ לעידוד יציאת אנשים לשוק העבודה. ההצעה שאושרה מגדילה את הסכומים שיינתנו כמענק עבודה ואף משווה בין נשים לגברים בעניין זה, שכן עד היום נשים זכו לקבל מענק גבוה יותר.

עפ"י ההצעה מי שזכאי למענק עבודה מלא ומשתכר בין 3,580 ש"ח ל- 5,000 ש"ח, אם הוא הורה לילד אחד או שניים, גובה המענק שיקבל יעמוד על 495 ש"ח לחודש במקום 330 ש"ח לגבר עד היום. בכך משווים את המענק בין אישה לגבר. לגבי מי שמשתכר באותם סכומים ויש לו שלושה ילדים ומעלה, המענק שיקבל יגדל מ- 480 ש"ח כיום לגבר ל-720 ש"ח בדומה לאישה.

לדרישת הוועדה אושר כי משפחת אדם זכאי לקצבה שנפטר, גם לאחר פטירתו יורשיו יהיו זכאים לקבל את המענק בחלק היחסי שנותר לאותה שנה.

גביית מס בשיעור של 35 אחוז בזכייה במשחקי הטוטו או הלוטו. צילום: פלאש90

 

  • גביית מס בשיעור של 35 אחוז בזכייה במשחקי הטוטו או הלוטו: בניגוד לכוונת הממשלה להחיל את הגבייה על זכיות מסך 10,000 ₪ ומעלה אישרה הוועדה כי הזכייה תחול מזכייה בסכום של 30 אלף ו-500 שקלים ומעלה, תחת סכום של 50 אלף ש"ח כיום. מרבית חברי ועדת הכספים התנגדו להחלה מסכום של 10,000 ₪ כאשר הם מציינים כי הצעד יפגע באזרחי השכבות החלשות, דווקא כאשר הם זוכים באופן נדיר בסכום כל שהוא וכי הצעד יעביר את הציבור להמר ברשת האינטרנט ובמכונות ההימורים הלא חוקיות.

במהלך הדיונים רשמה הוועדה הישג משמעותי, כאשר לאור דרישת יו"ר הוועדה הסכים האוצר להקציב 90 מיליון ש"ח לטובות בני/בנות זוג של ניצולי שואה שנפטרו לפני שנת 2011.

לקראת הרביזיות ביום א', ציין ח"כ גפני כי לצד אישור קצבת השאירים הוא עומד על דרישתו מזה תקופה ארוכה – לתקצב תוספות נדרשות גם למקבלי הרנטות הגרמניות מקרב ניצולי השואה, שקצבתם נשחקה, זאת עד אשר ממשלת גרמניה תשיב לדרישת הוועדה לעדכון הקצבה ותחזיר את הסכומים.

ניר מועלם

ניר מועלם

עורך חדשות, ערוץ 20.
ניר מועלם