לאחר בדיקת כל המידע בשרשותה, הודיעה הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים כי "לא מצאה פגם בפרופ' אמיר ירון מבחינת טוהר מידותיו וגם לא מצאה פגם מבחינת טוהר המידות שבשיקולים שעמדו בבסיס ההמלצה למנותו לנגיד בנק ישראל".

צילום: The Wharton School

 

בוועדה הסבירו כי "לצורך בדיקת הנושאים שבתחום סמכותה, פרסמה הוועדה בראשות השופט (בדימוס) אליעזר גולדברג הודעה לציבור לפיה מוזמן כל אדם שבידיו עובדות העשויות, לדעתו, לסייע לבדיקת הוועדה, לפנות אליה לכתובת שנמסרה". לדבריה, "הודעה זו הביאה לשתי השגות על המינוי, שאין עניינן בטוהר המידות. כמו כן, הוועדה קיבלה את תשובותיו של פרופ' ירון לשאלון שהכינה ואת קורות חייו, והוא אף הופיע בפני הוועדה והשיב לשאלותיה".

לצורך גיבוש עמדתה, זימנה הוועדה גם את ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל היוצאת, ושמעה את דבריה וכן בחנה את מכתבו של ראש הממשלה אל יו"ר הוועדה. עם קבלת ההחלטה, עדכנה הוועדה את ראש הממשלה בנימין נתניהו אשר מסר בתגובה כי הוא "בטוח שפרופ' אמיר ירון יוביל את בנק ישראל באחריות ויסייע להמשך ההצלחה של כלכלת ישראל".

ראש הממשלה ושר האוצר יביאו את מינויו של פרופ' ירון לתפקיד נגיד בנק ישראל לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה. ירון יחליף את הנגידה קרנית פלוג שהודיעה בחודש יולי כי לא תתמודד פעם נוספת.

אלירן טל
כתב בדסק המדיני של ערוץ 20