לטענת התושבים, גם זה הופיע בשמי קלקילה ביום חמישי בערב:

אביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20