ועדת זליכה הגישה לממשלה המלצות להרחיב את סל ההטבות לאוכלוסיית הנכים. בין היתר, הוועדה המליצה להעלות את הקצבה החודשית ל-4,000 ש"ח לחודש, לא לשלול את הקצבה מנכה שיוצא משוק העבודה ומגוון הטבות נוספות. האם מדובר בתכנית ראויה שתתקן את העוול שנעשה או בעלה תאנה שלא יהיה לו השלכה מעשית בפועל? צפו בפרופסור ירון זליכה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הנכים, מתראיין למשה כ"ץ ב'כלכלי בלילה'.
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה