עיריית הרצליה מצאה דרך ייחודית להתמודד עם הפקקים בעיר. הרשויות בעיר מציעות שירות "חנה וסע", לפיו, כלל הציבור מוזמן להחנות את הרכב במגרש החניה ולעלות לשאטל ללא תשלום לתוך העיר. בנימין גל, כתב "כלכלי בלילה", עם כל הפרטים.
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה