מושב הקיץ של הכנסת צפוי להיפתח מחר בסערה. על הפרק, הכנסת צפויה לדון במגוון חוקים רגישים. בין היתר, חברי הקואליציה יעסקו בסערת התאגיד, בצביונה של השבת היהודית, מסר על דירה שלישית, חוק הלאום, הבנייה בהתיישבויות היהודיות ביו"ש ובנושאים בוערים נוספים. 'כלכלי בלילה' עם הפרטים.
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה