ח"כ קיש: "אני הגעתי לכנסת בגישה שלא צריך להתערב ביחסים בין הרשויות, אבל אנחנו רואים מקרים שבג"ץ מתערב במקרים רבים שמוטב שלא היה מתערב בהם".