בצל החורף הקר שנכנס להילוך גבוה, חיים כץ שר הרווחה מתייחס למצוקת הקשישים בארץ, בפרט קשישים המתגוררים בגפם. בין היתר, כץ מבטיח ביקור של שעה כל יום לקשישים הגרים בגפם. הביקור אמור להכיל מתן מגשי מזון, תרופות  ולצרף מגוון הטבות לאוכלוסיה הבוגרת בישראל.
כלכלי בלילה

כלכלי בלילה