היועץ המשפטי לממשלה אישר את מדיניות אי אכיפת החוק במסגרת קיום משחקי הכדורגל בשבת, פאנליסט הפטריוטים איתן זליגר זועם.
הפטריוטים

הפטריוטים