עסקנו אתמול בקדיש, ונזכיר אנקדוטה מעניינת בהקשר לכך.

הרמב"ן – רבי משה בן נחמן – שחי עשרות שנים בודדות אחרי הרמב"ם, מציין באיגרת לחכמי צרפת, שההערצה לרמב"ם בקרב יהודי תימן הייתה כל כך גדולה, עד שבנוסח הקדיש שלהם, הם היו מבקשים שיתגדל ויתקדש שמו של אלוקים, ומוסיפים "בחייכם וביומיכם, ובחייו של רבנו משה בן מימון"…

בלימוד שלנו היום ממשיך הרמב"ם ומפרט את נוסח תפילות כל ימות השנה, וביניהן גם תפילות השבת. בחגים, החלק העיקרי של תפילת ערבית, שחרית ומנחה, זהה לחלוטין. לעומת זאת בשבת, יש נוסח מיוחד שנאמר בתפילת ערבית, חלק אחר שנאמר בתפילת שחרית, וחלק שלישי בתפילת מנחה.

רבינו יעקב בן אשר מציע הסבר לשוני בין קטעי התפילה, ואומר שכל אחד כביכול מתאר שבת אחרת. בליל שבת אומרים את הפסוקים שמתארים את השבת הראשונה בהיסטוריה – זאת שהגיעה עם סיום בריאת העולם. בשבת בבוקר מתארים כיצד משה ירד מהר סיני עם לוחות הברית, שבהם כתובה בין השאר מצוות השבת, וזאת מפני שהתורה ניתנה לנו ביום השבת. בתפילת המנחה אנחנו אומרים "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" – התיאור הזה של אחדות שלמה ושמימית יתקיים במלואו בזמן הגאולה בעתיד, בתקופה שמכונה "יום שכולו שבת".

מרב לרנר

מרב לרנר