הם שחורים וקטנים ובצורת ריבוע, ונמשכות מהם רצועות שחורות. לפעמים זה בערך כל מה שאנחנו יודעים על התפילין. אתמול למדנו שבתוך הבתים כתובות ארבע פרשיות, אבל ממה בעצם עשויים הבתים, כיצד מכינים אותם, ולמה דווקא כך?

ובכן, בתי התפילין עשויים מעור של בהמה טהורה. זה מפתיע, כי עור הוא לרוב רך, וקשה לדמיין שניתן לייצר ממנו ריבוע קשיח כל כך ומחודד. באמת בגלל זה ייצור התפילין הוא ארוך מאוד, ונמשך חודשים רבים שבהם מעובד העור.

רוב פרטי עשיית בתי התפילין, כמו החובה שיהיו בצורת ריבוע, שהרצועות יהיו שחורות, ועוד, אינם מפורשים בתורה, אלה נמסרו על ידי אלוקים למשה בהר סיני, ועברו במסורת.

אחד ההבדלים העיקריים בין התפילין שמניחים על היד לתפילין שעל הראש הוא שבתפילין של יד כתובות כל ארבע הפרשיות על חתיכת קלף אחת, ואילו בתפילין של ראש כתובה כל פרשייה על קלף נפרד, ונתונה במין "תא" לעצמה. כלומר, התפילין של ראש מחולקים לארבעה בתים שבכל אחד פרשייה אחת. ייתכן שהדבר רומז למורכבות הגדולה של עולם המחשבות שלנו, לעומת הפשטות היחסית של עולם המעשה. הרב אליעזר מלמד מציע שהדבר הוא ביטוי לכך שעשויים להיות לנו כל מיני מחשבות ורעיונות, אבל יש לנו מחויבות להלכה אחת ומעשים מסוימים וברורים.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20