את זה שהמקום שבו קוראים קריאת שמע צריך להיות נקי אנחנו כבר יודעים, וכך גם הידיים של מי שקורא קריאת שמע. היום מלמד הרמב"ם שגם הראש של מי שקורא קריאת שמע צריך להיות נקי, כלומר פנוי ממחשבות שמסיחות את הדעת.

קריאת שמע דורשת ריכוז. לכן אומרים חכמים שחתן, שבוודאי מתרגש מאוד, פטור מקריאת שמע. אלא שהם מציינים שאם בכל זאת רוצה חתן לקרוא קריאת שמע, הוא רשאי לעשות זאת. אבל רבן שמעון בן גמליאל לא מסכים לכך. הוא משתמש במילים שהפכו למטבע לשון – "לא כל הרוצה ליטול את השם יטול", או בתרגום חופשי – לא כל אחד יכול לעוף על עצמו כאילו הוא מסוגל להתרכז כמו שצריך. אמנם לא נפסקה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אבל העיקרון הזה שלפיו לפעמים צריך להימנע ממעשים והידורים שמשדרים גאווה, הוא עיקרון שמופיע בדברי הפוסקים.

האמת היא שהשולחן ערוך כותב שלוש מאות שנה אחרי הרמב"ם שבימינו גם חתן חייב לקרוא קריאת שמע. זה לא בגלל שהחתנים היום מתרגשים פחות, אלא בגלל שלמרבה הצער, כולנו גם ככה לא מרוכזים בקריאת שמע כמו שראוי. בימינו, חתן שלא יקרא קריאת שמע, דווקא הוא הגאוותן, כי בזה הוא מראה כאילו בשאר הימים הוא מכוון כוונות עליונות.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20