"אבל כבוד השופט, באמת שבכלל לא לוויתי מראובן, כלומר לוויתי אבל החזרתי, זאת אומרת לא ממש החזרתי, פשוט הוא אמר לי שהוא מוותר לי, אתה מבין, אדוני השופט?"

אילו אנחנו היינו שופטים במשפט הזה, היינו מתקשים להתייחס ברצינות לטענות.

אבל הרמב"ם אומר שאין פגם בטענות של אחד הצדדים גם אם הוא חוזר בו שוב ושוב. ייתכן שהוא מבולבל או נרגש, זה לא משנה, יש לו יכולת לחזור בו מדברים שאמר, ולטעון אחרת.

אלא שזה נכון, אומר הרמב"ם, כל זמן שלא הכחישו עדים את הטענה. אחרי הכחשת עדים לא יוכל הטוען לשלוף "קלף" חדש, אלא אם יצליח להסביר גם את טענתו הראשונה כך שתתאים לטענה החדשה.

אם למשל טען אדם שקרקע מסוימת היא נחלת אבותיו, ועדים מעידים שהייתה שייכת למישהו אחר, הוא יכול לומר "לא התכוונתי שהיא הייתה של אבותיי ממש, אלא שקניתי אותה, והיא הפכה לנחלתי ממש כמו נחלת אבותיי".

אך גם לאפשרות לטעון טענות חדשות ולפרש מחדש את הישנות יש גבול. אם הכחישו עדים את טענתו של אחד הצדדים, והוא כבר יצא מבית הדין, ופתאום חזר עם טענות חדשות, אנחנו חושדים שאנשים לא ישרים לימדו אותו מה כדאי לו לומר, ולכן לא נקבל ממנו כל

מרב לרנר

מרב לרנר