בעקבות פרסומים בתקשורת בהם העלה בעל מלון 'אשל השומרון' טענות לפיהן החלטת הרבנות הראשית להסיר את תעודת הכשרות ממלונו, מקורה בשיקולים לא עניניים – מפרסמת כעת הרבנות הראשית את הסבריה.

ברבנות ובמועצה הדתית אריאל מסבירים כי "מכתב הרב אהרון בדיחי, הרב הממונה לעיר אריאל, בדבר הסרת הכשרות מהמלון כולל את רשימת הליקויים שנמצאו הן בבדיקת הרבנות והן בבדיקה מקצועית נוספת שהוזמנה ושלמרבה הצער בעלי המלון התעקשו להמנע מתיקונם. בין הליקויים המרכזיים שנמצאו: אי הפרדה כנדרש בין כלי בשר וחלב, חימום בשבת במתקני חימום האוכל באופן המהווה חילול שבת גמור וחשש לבישול נכרי בניגוד להלכה".

בנוסף, מפרסמת הרבנות את תגובת הרב בווידאו, כפי שנמסרה לערוץ 'כאן11', ומתוכה נחתכו האיזכורים לליקויים הללו.

הרב בדיחי מסביר על הליקויים במלון אשל השומרון

 

לטענת הרבנות, בעל המלון סיפר כי "נרמז לו כי אם יסכים להוסיף משגיח כשרות נוסף על משגיח הכשרות שלו תוחזר הכשרות". אולם, לדבריהם, "המציאות היא שלאחר שהוברר כי הליקויים המתוארים קרו וממשיכים לקרות תחת השגחת המשגיח הנוכחי, דרשה הרבנות להציב במקום משגיח הנאמן עליה במקום משגיח זה אולם בעלי המקום סירבו לכך, ועמדו בסירובם אף כשהוצע להם לפנים משורת הדין כי המועצה הדתית תישא בעלויות הצבת משגיח נוסף בשבתות על מנת לוודא שהליקויים לא יחזרו על עצמם".

ברבנות אף מפנים אצבע מאשימה כלפי ארגון 'השגחה פרטית' שנכנס תחת כנפי מערך הכשרות של ארגון 'צהר' וטוענים כי הארגון "המשיך בהעסקתו של אותו משגיח, מה שמהווה למעשה קיום זיקה בין משגיח ומושגח, כאשר בעל עסק ממשיך לשלוט בזהות המשגיח עליו גם לאחר שנמצא כי השגחתו אינה השגחה". עוד מציינים ברבנות, כי "התנהלות חמורה זו אף סותרת הצהרות מטעם צהר לפיהם ארגונם יימנע מלהכנס למקומות בהם הוסרה השגחת הרבנות עקב ליקויי כשרות".

גורמים ברבנות הוסיפו כי "צר לנו על שארגון צהר בחר ולא בפעם הראשונה לשתף פעולה עם כתבה מגמתית המוציאה את דיבת הרבנות תוך הסתרת הנתונים מהציבור וכל זאת על ידי כלי תקשירת שעויינותם הבסיסית לרבנות גלויה".

תגובת מלון אשל השומרון

"הכתבה מתבססת כולה על דברי הרב בדיחי הרצופה בלע ושקר על מנת להצדיק את מעשיו. על התנהגותו המבישה של הרב בדיחי כלפי אשל השומרון הוגשה תביעה משפטית על ידי אשל השומרון. לא בקלות מחליטה חברה מסחרית להגיש תביעה נגד רב. במקרה זה לא יכולנו לעבור לסדר היום.

"מלון אשל השומרון, המלון הישראלי היהודי היחידי בשומרון, שנבנה על אדנים אידאולוגיים, ואירח ומארח שנים רבות קבוצות שומרות מסורת".

תגובת ארגון צהר פיקוח מזון

"מלון אשל השומרון נפרד מהרבנות כבר לפני למעלה משנה והיה מפוקח במשך מספר חודשים על ידי ארגון השגחה פרטית. לפני הענקת תעודת הפיקוח שלנו הגיעו למלון צוותי הכשרות שלנו וראו כי בעלי המלון מעוניין להמשיך ולשמור על צביונו הדתי של המלון. בחודשים האחרונים המלון עומד בכל התנאים הכשרותיים שהצבנו לו. אנחנו עומדים ונמשיך לעמוד במטרה שלנו והיא להגדיל את ציבור אוכלי הכשרות בישראל. אנו מצרים כי במקום לעסוק בהגדלות הכשרות בישראל עוסקים גורמים שונים בהוצאת שם רע ובנסיון לחרף עסקים שרוצים לשמור על הכשרות למען כל עם ישראל".

 

אביה ריש

אביה ריש

עורכת תוכן, אתר ערוץ 20