המדינה הגישה את תשובה במסגרת שתי עתירות בעניין הוראות הפתיחה באש של כוחות הביטחון במרחב המכשול הביטחוני בין רצועת עזה לישראל, שהוגשו על רקע האירועים האלימים המתרחשים בשבועות האחרונים בגבול הרצועה. בתשובתה הבהירה המדינה כי "הוראות הפתיחה באש של כוחות הביטחון במרחב המכשול הביטחוני עולות בקנה אחד עם הדין הישראלי ועם הדין הבין-לאומי, ובתוך כך אף עם פסיקתו של בית-המשפט". המדינה אף טוענת בתשובתה כי דין העתירות להידחות הן לגופן של תוכן העתירות והן כי לטענתה אין מקום להתערבות שיפוטית, שכן מדובר במתחם שיקול הדעת הרחב בידיה של המדינה ולמתחם ההתערבות השיפוטית המצומצם והצר עד מאוד בעניינים כאלה".


גבול ישראל-עזה ביום שישי האחרון

כזכור, בעתירתם של ארגונים עדאללה ואלימדאן ("המרכז לזכויות אדם"), מבקשים הארגונים לקבוע כי מדיניות הפתיחה באש כלפי מפגינים בעזה שהחלה ביום 2018.3.30 היא בלתי חוקית ודורשים כי המדינה תורה על "איסור השימוש בצלפים או באש חיה כאמצעי לפיזור הפגנות אזרחיות או לפיזור המון בעזה".

עוד צוין בתשובת המדינה, כי "השתית העובדתית הניצבת בבסיס העתירות היא פגומה וחסרה, הן ביחס לתוכנן של הוראות הפתיחה באש, והן ביחס לאופיים ומהותם של האירועים מושא ענייננו, והיא אינה עולה בקנה אחד עם מצב הדברים כהווייתו; על בסיסה, מסיקים העותרים מסקנות משפטיות שגויות, בראש ובראשונה ביחס לסיווגם של האירועים כ"אירועים אזרחיים מובהקים", כביכול; אלא שבחינת המציאות לאשורה, מעלה כי המדובר באירועים המהווים חלק מן העימות המזוין בין ארגון הטרור חמאס לבין ישראל, על כל המשתמע מכך".

בעדאלה מתעקשים: "הירי בוצע כלפי מפגינים לא חמושים שלקחו חלק במחאה אזרחית"

במרכז עדאלה מיהרו להגיב לתשובת המדינה ומסרו כי "כל העדויות והסרטונים מלמדים כי הירי באש חיה בשבועות האחרונים בעזה, שהוביל לתוצאות קטלניות וחמורות ביותר, בוצע כלפי מפגינים לא חמושים שלקחו חלק במחאה אזרחית. ההפגנות לא הגיעו, באף שלב, לכדי איום על חיי אדם אחר".

"לא חמושים". הנשק שנתפס על המחבלים שחדרו את הגבול והגיעו עד צאלים. צילום: דוברות המשטרה

 

עוד טענו בארגון השמאל הקיצוני, כי "במסמך העקרונות הכלליים של התהלוכה, שהוצג בעתירתנו, הובהר באופן מפורש כי היא תהיה עממית, לא אלימה ונטולת נשק. כמו כן, המארגנים מקרב החברה האזרחית בעזה הודיעו לאו"ם ולתקשורת על מטרות ההפגנות ועל היותן אזרחיות".

לירן לוי

לירן לוי

כתב לענייני משטרה ומשפט, ערוץ 20
לירן לוי