מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא מפרסם הערב (ראשון) דו"ח חמור על התנהלות אחת התעשיות הביטחוניות החשובות והגדולות בישראל, ומותח ביקורת נוקבת על דרך התנהלות תעשייה האווירית בכל הקשור ליחס וגומלין מול העובדים.

המבקר חקר בין החודשים אפריל 2016 עד פברואר 2017 את התנהלות החברה מתחילת שנת 2013 ועד אמצע שנת 2016. בין היתר נמצא כי החברה מעבירה לאגודת העובדים סכום של כ-15 מיליון ש"ח בשנה. סכום זה כולל השתתפות בהוצאות "אחזקת המשרד" של ארגון העובדים.

מבקר המדינה יוסף שפירא. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

המבקר קובע כי מדובר ב"מכבסת מילים" לתשלום הוצאות שכר של חברי הועד. החברה קבעה את התקציב לארגון העובדים בלא שקיימה כל דיון פנימי בנוגע לסכום שראוי כי היא תקצה למימון פעילויות ארגון העובדים ולהשתתפות בהוצאות אחזקת משרד, שכללו בעיקר שכר עבודה והוצאות נלוות של עובדי אגודת העובדים.

על פי רישומי החברה היא העבירה לאגודת העובדים סך של יותר מ-7 מיליון ש"ח בשנה למימון משכורות לעובדים. הסכומים שהעבירה החברה למימון משכורות עובדי האגודה היו גדולים פי 1.4 מהסכומים שהעבירה עבור הפעילויות המיועדות לרווחת העובדים.

"החברה העבירה לאגודת העובדים במשך שנים סכומי עתק – המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים – מכספי ציבור למימון הוצאות שכר והוצאות נלוות" קובע מבקר המדינה. "מהביקורת עלתה תופעה של חברי ועד שמייחדים את רוב זמנם או את כולו לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה, ללא כל נוהל, סיכום או הסדר בעניין זה, ללא פיקוח ושלא בהתאם להסכם הקיבוצי. התע"א משקיעה מדי שנה עשרות מיליוני ש"ח במימון עלות ההעסקה של עובדים באגודת העובדים ועבור ארגון העובדים: חלקם באמצעות מימון עלות העסקתם של עובדי החברה שהם גם חברי ועד שמייחדים את מרבית זמן עבודתם בחברה לפעילות בארגון העובדים; וחלקם באמצעות מימון ישיר של מועסקים באגודת העובדים. מדובר בעלויות גבוהות, המושתות על הקופה הציבורית".

הטבות לחברי ועד בעשרות מיליוני שקלים

עוד עולה מהביקורת כי ל-25 מ-46 חברי ועד שמקבלים רכב צמוד ניתן רכב זה בלי שעמדו בדרישות שנקבעו בנוהלי החברה לעניין זה. לכמחצית מחברי הוועד יש הקצאה קבועה של כ-30 עד 50 שעות נוספות לחודש. השכר עבור השעות הנוספות של חלק מחברי הוועד מסתכם בעשרות אלפי שקלים בחודש. רבים מחברי הוועד מייחדים את רוב זמנם, ולעתים את כולו, לפעילות בוועד ולא לעבודה בחברה, ועלות שכרו של כל חבר ועד עשויה להסתכם במאות אלפי שקלים בשנה.

מבקר המדינה המליץ לתעשייה האווירית לקיים פיקוח הדוק כדי להבטיח כי הכספים שהיא מעבירה לאגודת העובדים ישמשו להשגת המטרות שלשמן הם הוקצו. כמו כן המליץ לחברה לבחון את הליקויים שצוינו בדוח זה ולעדכן את ההסכם בהתאם לכך. "על החברה לקבוע מכסה מקסימלית של שעות עבודה שיוקצו לחברי הוועד לפעילות בארגון העובדים, כפי שמתחייב מההסכם הקיבוצי, וכן לקבוע נהלים לגבי אופן חלוקת זמנם של חברי הוועד בין עבודתם עבור החברה לבין פעילותם בוועד" קבע המבקר.

המבקר קבע כי חלק מהנורמות הפסולות צריכות להיפסק לאלתר. "על הנהלת התע"א לפעול לאלתר להפסקת המימון העודף בגין חשבת האגודה" קובע המבקר. "כמו כן עליה לבחון את האפשרות לדרוש מאגודת העובדים להשיב לה את הכספים שנצברו בקופת אגודת העובדים על חשבון התע"א במשך השנים. על התע"א לבחון את האפשרות לדרוש מאגודת העובדים החזר של התשלומים שקיבלה אגודת העובדים", הוא קובע.
.
מהתעשייה האווירית נמסר בתגובה:

"התעשייה האווירית מברכת על בדיקת המבקר וכבר החלה להפיק לקחים ולבצע תיקונים בנושאים שהועלו בו. יודגש כי הנושאים בהם עוסק הדו"ח קשורים כולם בדרכי פעילות שהיו נהוגות בחברה במשך עשרות רבות של שנים. החברה מצויה כיום בעידן של שינוי דרמטי הכולל את כל רבדי התנהלותה הארגונית והעסקית, לרבות מאפייני הממשקים עם ארגון העובדים.".

"כבר עם קבלת טיוטת הדו"ח, לקחה החברה לתשומת ליבה את הנושאים שהועלו בו והחלה בפעולות לטיפול בהם, בהובלת הדרגים הבכירים ביותר בחברה, בין היתר בנושאי המימון והבקרה על כספים.
הנהלת החברה פועלת להבטחת קיומן של נורמות ראויות של ממשל תאגידי ואתיקה כבסיס לכל פעילותה, ותפעל לרענונם, כינונם ויישומם של כל המנגנונים הנדרשים על מנת להבטיח זאת".

מארגון עובדי התעשייה האווירית נמסר בתגובה:

"אנו מקבלים את הערות הביקורת ופועלים ליישומן. לשם הטמעת השינויים הנדרשים, כבר הוקם צוות מקצועי בראשות פרופ׳ ירון זליכה שהחל בעבודה".

"ארגון העובדים מתנהל בשקיפות מתוך מחוייבות לעובדי החברה ולפני מספר חודשים פרסמנו את הנתונים הכלכליים לכל העובדים. הדוחות הכספיים המבוקרים של ארגון העובדים גלויים אף הם ועומדים לרשות הנהלת החברה".

 

נועם אמיר

נועם אמיר

כתב ערוץ 20 לענייני צבא וביטחון