רבע מהישראלים ישנים שמונה שעות ומעלה, כך עולה מתוך דו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי הדו"ח מתוכם כ-14% משתייכים לציבור הדתי והחרדי ואילו הרוב כ-20% משתייכים לציבור החילוני.

מדובר בדו"ח חדש של הלמ"ס, המתפרסם היום (שלישי) ובנוי על ממצאי סקר שנתי הבוחן את הרגלי השינה של גילאי 20 ומעלה

מתוך הסקר עולה 17% מהאוכלוסייה ישנים עד 5 שעות בלבד, 29% ישנים 6 שעות, אחוז דומה ישנים 7 שעות ורבע מהנשאלים ישנים שמונה שעות או יותר.

הרוב ישנים מעל שש שעות. צילום אילוסטרציה: פלאש 90

 

כאשר הוצלבו נתוני הנסקרים עלה כי בעוד 19% מהיהודים בלבד ישנים שמונה שעות ומעלה הרי כי כמעט מחצית מהאוכלוסייה הערבית, 48% ישנים טווח דומה של שעות. כמו כן, בזמן ש- 11% מהערבים מתקשים להירדם, בציבור היהודי האחוז מטפס ל-16%.

גם למצב הסוציו-אקונומי יש השפעה מכרעת על שעות השינה. ככל שההכנסה הממוצעת לנפש עלתה כך שעות השינה ירדו. משפחות שההכנסה הממוצעת לנפש עמדה על 2,400 שקל לחודש ישנו משונה שעות ומעלה מול 20% בלבד לאלו שהשתכרו לפי 4,000 לנפש במשפחתם.

אורן רפאל

אורן רפאל